VT9 tieasiaa (ja tätähän on käyty lukemassa oikein valtionvarainministeriön palvelimilta saakka pyytämättäkin).

  VT 9 tielinjaus (11.09.2013 -  25.08.2016 - 6.2.2017 - 4.12.2017 - ?.?. 20??)

4.12.2017

Taas oli vuorossa yleisötilaisuus, pääosassa yksityistiejärjestelyt, joiden varjoon jäi todella suuri muutos jota voisi kutsua vähintäänkin harhaanjohtamiseksi:

Onkamon eritasoliittymästä on valtuuston (erittäin huonon) tielinjauspäätöksen jälkeen poistettu kokonaan mahdollisuus käyttää eritasoliittymää 6-tien länsipuolelta, koska kuulemma junarata on esteenä.

Ratahan on ollut koko ajan samalla paikalla, joten vaikuttaa tahalliselta harhaanjohtamiselta, johon miinaan 15 valtuutetuttua astui.

Olisiko syytä tarkastella asiaa uudelleen koska tilanne on oleellisesti muuttunut tai ainakin vaatia se suunnitelmaan kuulunut radanylitys länsipuolelle 6-tietä, koska sehän on ollut päätöksen perusteena olleeessa kaavaluonnoksessa ja sitä myöten käsittääkseni nyt kaavassakin?

6.2.2017

Ensimmäisen kerran tielinjaukseen on havaittu löytyvän jotain järkeä 12.1. järjestetyssä tilaisuudessa, ja nyt valtuusto päätti asian selkein luvuin 22-5 yhdistelmävaihtoehdolla C/B, kun Museovirastolle ei kelvannut alkup. C-linjaus. Mutta kohtuullisen hyvä näinkin, selkeä voitto!

Onkamossa sitten ei mennytkään yhtä hyvin, kun valituksi tuli (äänin 14-12, 1 tyhjä) kolmesta vaihtoehdosta huonoin ohituskaistaton ja korkean vinottaisen radanylityksen sisältävä sekä yhden talon tuhoava D-linjaus, jonka lähes ainoa hyvä puoli on "huikeat" 250 metriä nykyistä lyhyempi matka pohjoisen suuntaan.

Etelän suuntaan matka onkin peräti 5,2 km pitempi kuin hävinneessä ohituskaistallisessa B-vaihtoehdossa, jossa matka-aika pohjoisen suuntaankin olisi teoreettisesti vain 5 sekuntia nykyistä hitaampi (käytännössä nopeampi ohituskaistojen sekä tien tasaisuuden ja suoruuden ansiosta).

5,2 km lyhennys yhdistettynä Kemien 1,8 km risteyksen siirtoon on yhteensä 7 km, joka muuttaisi radikaalisti liikenteen suuntautumista alemmalta tieverkolta valtateille ja tämä mahdollisuus missattiin nyt täysin!

Ja tässäkin oli viitteitä taas samaan ns. pelin politiikkaan kuten mk-hallituksessa aiemmin (katso alempaa), eli ensin yritettiin äänestää paras kolmesta vaihtoehdosta pois ja peliin oli otettu D:tä kannattaneet varavaltuutetut, vaikka poissa ollut purettavan talon naapurissa asuva valtuutettu olikin äänestänyt hallituksessa nyt valittua D-vaihtoehtoa vastaan.

25.8.2016

Nyt tielinjauksista on kokoustettu viimeksi taas eilen ja tarkemmat ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta  http://www.ymparisto.fi/onkamoniiralaYVA

Siellä näkyy mm. se, että ylivoimaisesti paras vaihtoehto, eli Kemie C on myös halvin (13,6 milj.) ja huonoin vaihtoehto A on selkeästi kallein (28,3 milj.) peräti 12,8 milj. erolla toiseksi kalleimpaan vaihtoehtoon.

Kohdasta "kuulutus arviointiohjelmasta: 28.8.2016 pdf" löytyy ohjeet mielipiteen kirjallisen antamiseen ja aikaa on ainoastaan 23.9.2016 saakka!

Omalta kohdaltani totean, että siinä vaiheessa kun ikkunasta näkyy omien viljelysten, karjalaisen vaaramaiseman ja auringonlaskun sijasta A- tai D-vaihtoehdon mukanaan tuomat puoli kilometriä meluvallia ja teollisesti valmistettu äänieristysmuuri (kaikkien muiden valtatien aiheuttamien haittojen lisäksi), niin on aika hylätä ja jättää kylmilleen (maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi merkitty) taloni ja ottaa verokortti toisesta kunnasta, varsinkin kun uuden tien rakentamisen vastustaminen on täysin muutaman kuntapoliitikon ja näitä yllyttäneiden muutamien kauppaliikkeiden syytä.

Kunnan sivuilta löysin kokouksen liitteen, johon on skannattu kerätyt nimilistat tien rakentamisen vastustajista:

http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Tohmajarvi/kokous/20161013-4-1.PDF

Listassa ei mitään yllättävää, eli eipä juuri näy tien varren asukkaita, yli 13% on ulkopaikkakuntalaisia, osa on kirjoittanut nimensä moneen kertaan, ja tästä sekä äänekkäästä lobbauksesta huolimatta vähintäänkin 84,2% äänioikeutetuista kuntalaisista ei ole suostunut allekirjoittamaan vetoomusta.

11.9.2013

Tässä kunnassa asiat menevät yleensä täysin päin seiniä, eikä tämäkään tie ollut poikkeus. (katso kuvat alempana)

Tielinja oli jo paalutettu ohittamaan mäellä sijaitseva asutus, mutta tie päätettiin silti jostain käsittämättömästä syystä rakentaa asutuksen (ja ladon) läpi entisiä lehmipolkuja mukaillen.
Jos joku osaa kertoa em. syistä, niin kuulisin mielelläni oliko jo silloin samanlaisia paikallisia kehityksen jarruja kuin nyt vai oliko kyse vain rahasta?

Nyt 40 vuotta myöhemmin kuntapäättäjät haluavat toistaa saman virheen, eli pitää valtatieksi (VT9) muuttuneen tien tässä jo aiemmin virheelliseksi osoittautuneessa paikassa:
80-luvulla alennettiin nopeusrajoitus, 90-l. kevyenliikenteenväylä, 2000-l. katuvalot, 2010-l. melua aiheuttavat tärinäraidat.
Mikäli kuntapäättäjät saavat tahtonsa läpi, niin tässä hölmöläisten peiton jatkamisessa on seuraavana vuorossa liittymien poisto tien molemmille puolille rakennettavien YKSITYISTEIDEN avulla, sekä aidoilla ja valleilla toteutettava meluntorjunta.
Eikä aiempiakaan parannuksia ei olisi tarvittu mikäli asutus olisi ohitettu jo paalutetun linjan mukaisesti.

Muut kylät ohitettiinkin jo 70-luvulla ja nyt näyttää pahasti siltä, että Purtovaaraa ei ohiteta vieläkään!!!!

Valtio haluaisi siis viimeinkin korjata virheensä rakentamalla kokonaan uuden tien ja entinenkin tie jäisi käyttöön, niin silti kuntapäättäjät yrittävät estää uuden tien rakentamisen.

Tien rakentamisen vastustajilla ei näytä olevan mitään käsitystä valtatiestä, koskapa korjausehdotuksetkin ovat tasoa "kolme liikenneympyrää kilometrille" (lainaus on tulkinta kj:n lehtikirjoituksesta), vaikka todellisuudessa valtatietä korjattaessa kiinteistöliittymätkin kootaan yhteen vähintään 1-2 km välein, jolloin asukkaat saavat riesakseen kaikki yksitystien ja valtatien haitat, mutta eivät kummankaan hyviä puolia.

Mikäli muissakin kunnissa päättäjät olisivat samanlaisia kuin täällä Tyhmäjärvellä (ja heitä olisi kuunneltu), niin matka täältä pääkaupunkiinkin kestäisi yli 10 tuntia, koskapa tie kiertelisi pitkin lehmipolkuja jokaisen kunnan keskustan "nakkikioskien" kautta!

Kunnanhallitus ei ole liikenneturvallisuuden, liikenteen sujumisen, peruselinkeinojen, ihmisten hengen ja terveyden, melun sekä saasteiden ja päästöjen vähentämisen, eikä asumisviihtyvyyden asialla, vaan ainoastaan kunnalle ostetun liikekiinteistön ja muutaman yksittäisen kauppiaan ilman minkäänlaista faktaa luoman kauhuskenaarion asialla.
Rajaliikenteen kunnassa menestyksekkäimmin hyödyntänyt kauppa ei taida muuten edes sijaita tämän lehmipolun läheisyydessä, vaan 3,18 km päässä siitä?

Nyt on viimeinen mahdollisuus yrittää vaikuttaa asiaan, sitten on myöhäistä rutista kun kokoomateitä, liittymien poistoa ja meluvalleja/-aitoja aloitetaan rakentamaan:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-9-onkamo-niirala

http://louhipalaute.sito.fi/516

ps. Kannattaa lukea miten ja ketkä suhmuroivat mm. Kemien A-linjauksen suosimisen läpi maakuntahallituksessa äänin 5-5, puheenjohtajan äänen ratkaistessa: http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/PKmkl/kokous/2013165-4.PDF

Koskapa lausunto meni vain noin niukasti läpi (vaikka 10:stä edustajasta 2 olikin Tohmajärven valtuutettuja), niin vielä on hieman toivoa, että järki (eli Kemie C) lopulta voittaa!!!

lato-640px2.jpg

Loppukevennyksenä (niille jotka jaksoivat tänne saakka) esitän ratkaisun johon ovat tyytyväisiä niin ne, jotka vaativat valtatietä Kemienmäen yli, kuin myös me jotka olemme sitä mieltä, että valtatieliikenne ja paikallisliikenne eivät kuulu samalle väylälle:

Katsotaan vain kartasta uuden tielinjauksen rakentamista vastustavien asuinpaikat, niin saadaan kaikki kiistanalaiset paikat eteläpuolitse sivuuttava vaihtoehto: Onkamo eteläinen, Purtovaaran ohitus Tuorsalon kautta Maiju Lassilan tielle, Kirkkotieltä Postilanmäen yli ja vielä loppuun Kaurilan ohitus lampien eteläpuolelta :P

Valtatien käyttäjät ja päästötavoitteista huolta kantavat eivät olisi vieläkään tyytyväisiä, sillä jo nykyisen n. 2500/vrk täysin turhan Kemienmäen ylityksen polttoaineisiin menee n. 1 milj. euroa vuodessa ja siitä tulee n. 2,5 milj. kg hiilidioksipäästöjä vuodessa ja luvut suurenisivat liikenteen lisääntyessä.
Yksistään tämä olisi jo riittävä (vaikkakin pienin) syy rakentaa uusi tie ilman mäelle kiipeämistä!!!

Jos me hävitään tää peli, niin asialliset nimiehdotukseni rakennettaville kokoomateille on Purtopolku ja Havukantaival, asiattomiin nimiin voidaankin sitten valikoida syyllisten nimiä :)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________